Szkółka Drzew i Krzewów KULAS należy do Związku Szkółkarzy Polskich